Berinbox
บทความ
กลุ่มเบอร์โทร
ผลรวมเบอร์
ช่วงราคา
เครือข่าย
กลุ่มตัวเลขสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ต้องการปัญญา สติสมาธิ

กลุ่มตัวเลขที่ส่งเสริมการเรียนนั้นคือเลข
14 41 15 51 16 61 44 45 54 55
415 514 154 145 155 515 551
โดยเราจะมาขยายความหมายของเลขเหล่านี้กันว่าทำไมถึงมีผลต่อการเรียนได้อย่างไร ดังนี้
เลข 14 หรือ เลข 41 มีความหมาย ช่างเจรจา ชอบใฝ่หาความรู้ ฉลาดหลักแหลม คิดเป็นระบบ เก่งวิเคราะห์คำนวณ มีความสามารถด้านการเรียน ว่องไว ไหวพริบเป็นเลิศ ทันเกม ทันคน เข้ากับคนง่าย มักเป็นที่รักของผู้ใหญ่ มักได้รับความเอ็นดูเมตตา
เลข 15 หรือ เลข 51 มีความหมายว่า ฉลาด เฉลียว สติปัญญาโดดเด่น ฝักใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ช่างคิด วิเคราะห์ มีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ เป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่อยู่เสมอ
เลข 16 หรือ เลข 61 มีความหมายว่า มีละเอียดรอบครอบ ประหยัด มัธยัส ช่างคิดช่างพิจารณา เป็นนักคิดนักวางแผนอนาคต ไม่ชิงสุกก่อนห่าม มีความมุมานะพยายาม
เลข 44 มีความหมาย ช่างพูดช่างเจรณา ฉลาดมีไหวพริบ ทันโลกทันเหตุการณ์ ฉลาดมีไหวพริบ ชอบวางแผน เป็นนักพัฒนา ไม่อยู่นิ่ง หมั่นศึกษาหาความรู้เสมอ
เลข 45 หรือ เลข 54 มีความหมายว่า เลขคู่แห่งปัญญา โดดเด่นด้านการศึกษา ผู้ใช้เลขนี้จะมีความรอบรู้ คงแก่เรียน ชอบศึกษาค้นคว้าหาความเพิ่มเติม มีคำพูดที่น่าเชื่อถือ มีเหตุผลและหลักการ บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ เลขนี้ผู้ใหญ่เมตตา เข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีมาก ถ้านำเสนอผลงาน วิชาการมักได้รับการยอมรับ มีพรสวรรค์ในการถ่ายความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม มีสมาธิดี
เลข 55 เป็นเลขที่ดีมาก บ่งบอกถึง ชีวิตที่รุ่งโรจน์ สดใส มีความเจริญก้าวหน้า ชอบคบหาผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ชอบศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะทางปรัชญา ศาสนา และชอบสอน ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่น มีนิสัยใจดี ใจเย็น มีเมตตา สติปัญญาดี มีเหตุผล อบอุ่น จริงใจ รักความยุติธรรม มีกฎเกณฑ์ แบบแผน มีหลักการณ์ เป็นผู้ใหญ่
บทความ
กลุ่มเบอร์โทร
ผลรวมเบอร์
ช่วงราคา
เครือข่าย

Berinbox
 096-639-6565
 [email protected]
Loading...