Berinbox
บทความ
กลุ่มเบอร์โทร
ผลรวมเบอร์
ช่วงราคา
เครือข่าย
คู่มิตร51 , 15

1 คือตัวแทนพระอาทิตย์ ความสว่าง,การเริ่มต้น,ความโดดเด่น
5 คือตัวแทนดาวพฤหัส อุดมการณ์ ,หลักการ,สติปัญญา
นอกจาก ทำให้สติปัญญาดี มีเสน่ห์
ไม่ว่าทำอะไรจะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา
เป็นหมายเลขที่โชคดีมากเกี่ยวกับการเงินสามารถหาเงินได้ง่าย
อ่านใจคนเก่ง มองโลกในแง่ดี ทำให้มีมิตรสหายมากมีเสน่ห์
เป็นที่รัก ใจกว้าง มีทรัพย์ มีสภาพคล่อง มีสมาธิดี มีบริวารดี
มาดูความสัมพันธ์ในเชิงธาตุ
1 ธาตุไฟ
5 ธาตุดิน
ส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง
เลข 1 ธาตุไฟ เลข 5 ธาตุดิน มีไฟ…มีเชื้อ…
ไฟไม่ขาดเชื้อเพราะมีดินช่วยสนับสนุน
นัยยะคือความใฝ่ฝันที่ลุกโชติช่วง
เปรียบดังไฟที่ไม่ขาดเชื้อรุ่งโรจน์ตามแรงปรารถนานั้นๆ
บทความ
กลุ่มเบอร์โทร
ผลรวมเบอร์
ช่วงราคา
เครือข่าย

Berinbox
 096-639-6565
 [email protected]
Loading...